Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, samen met de bijbehorende gegevens, afbeeldingen, geluiden en geluiden worden beschermd door auteursrechten en andere rechten. Deze rechten zijn eigendom van Prisma IT BV en / of anderen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prisma IT BV is het niet toegestaan ​​deze site of een deel daarvan te kopiëren.

Merken en handelsmerken
Prisma IT, het Prisma IT-logo, Alliant, ePublisher en Smartwork zijn geregistreerde handelsmerken van Prisma IT BV in Europa en / of andere regio's. Andere handelsmerken en logo's op deze site kunnen eigendom zijn van Prisma IT BV, zijn subdistributeurs of aanverwante bedrijven en / of andere organisaties of personen. Zonder schriftelijke toestemming van Prisma IT BV is het niet toegestaan ​​onze geregistreerde handelsmerken en / of logo's te gebruiken.

Aansprakelijkheid
Prisma IT BV of haar dochterondernemingen en aanverwante bedrijven kunnen de volledigheid, nauwkeurigheid of tijdlijnen van de lopende gegevens niet garanderen. Prisma IT BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de sites, (on) toegankelijkheid van de sites of nieuwsbrieven.

Informatie van derden
De informatie op deze site is verstrekt door derden en geeft alleen de persoonlijke mening van de bijdrager weer. Prisma IT BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of toegang tot een site die is gelinkt naar of van deze site.

Telefoon

+31 (0)10 458 7148

Adres

Prisma IT BV
Hoofdweg 178
3067 GJ Rotterdam